ADMA-i na Knežiji pristupili novi bračni parovi

Dan uoči svetkovine Marije Pomoćnice tri bračna para pristupila su Udruženju Marije Pomoćnice (ADMA). Mjesno središte na Knežiji sada ima 14 bračnih parova koji ukupno imaju više od 30 djece.

HRVATSKA SALEZIJANSKA
PROVINCIJA SV. IVANA BOSCA

Omiška 8, 10000 Zagreb

OIB: 84689255140

IBAN: HR26 2360 0001 1012 7524 0

salezijanci@donbosco.hr

Imenik

Uvjeti korištenja

HRVATSKA SALEZIJANSKA PROVINCIJA
SV. IVANA BOSCA

Omiška 8, 10000 Zagreb

OIB: 84689255140

IBAN: HR26 2360 0001 1012 7524 0

salezijanci@donbosco.hr

Imenik

Uvjeti korištenja

© 2024. Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca.

Sva prava pridržana.