Salezijanski pristup odgoju i obrazovanju

CJELOVITOST

Cilj je salezijanskog obrazovanja odgoj cjelovite osobe na intelektualnoj, duhovnoj, psihičkoj i tjelesnoj razini. Učenici tijekom obrazovanja razvijaju različite kompetencije, postaju svjesni svojih vrijednosti, svoga poslanja i svoje odgovornosti. Osim formalnog obrazovanja, učenicima se nude i sadržaji slobodnog vremena koji izgrađuju osobnost, oplemenjuju dušu i čine ih sposobnima živjeti dar vjere.

Salezijansko obrazovanje izgrađuje stabilne pojedince koji kvalitetno doprinose društvu i zajednici u kojoj žive i koji su sposobni ostvariti svoj životni poziv.

PRISUTNOST

Salezijanski školski ambijent nalik je obiteljskom domu gdje su nastavnici i salezijanci prisutni među učenicima njegujući prijateljski odnos. Poslanje je salezijanaca osigurati da svaki učenik kroz obrazovni proces stekne kvalitetno obrazovanje, ali i da osjeti radost zajedništva, prihvaćanja i poštovanja. To svakom učeniku može pomoći da pri završetku škole posjeduje visoku razinu povjerenja u vlastite sposobnosti.

Salezijanska klasična gimnazija - s pravom javnosti

Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti javna je odgojno-obrazovna ustanova u Rijeci. Osnovana je 1959. kao sjemenišna gimnazija. Nakon osamostaljenja Hrvatske, mogućnost upisa dobili su i učenici koji nisu sjemeništarci, a 1996. školu po prvi puta upisuju i djevojke. Uz postojeći se klasični smjer 1998. prvi puta upisuje i razred opće gimnazije za sportaše.

Klasični program gimnazije ističe se po učenju latinskog i grčkog jezika kroz sve četiri godine, dok je opći smjer za sportaše pravo mjesto za njihovu tjelesnu i intelektualnu izgradnju. Salezijanska klasična gimnazija mjesto je obrazovanja, ali i mjesto neformalnog odgoja kroz brojne aktivnosti Oratorija Marije Pomoćnice. Oratorij kao sastavni dio ponude škole okuplja učenice i učenike u salezijanski ambijent radosti i zajedništva.

Katolički školski centar „Don Bosco“

Katolički školski centar „Don Bosco“ jedina je salezijanska prisutnost u Bosni i Hercegovini. Višegodišnja ideja o osnivanju srednjoškolskog centra u Žepču zaživjela je 1995. kada su se salezijanci odazvali pozivu sarajevskog kardinala Vinka Puljića da pomognu u radu s mladima na području Žepča, ali i u cijeloj nadbiskupiji.

Katolički školski centar sastoji se od dvije škole – Opće gimnazije i Tehničko-obrtničke škole. Obrazovanje se provodi prema hrvatskom nastavnom planu i programu. U Tehničko-obrtničkoj školi teorijska je nastava usko povezana s praktičnom nastavom u specijaliziranim radionicama. Izgradnjom Omladinskog centra u sklopu Katoličkog školskog centra otvorena su vrata djelovanju Oratorija Don Bosco. Od školske godine 2021/2022. otvoren je i Učenički dom koji učenicima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine omogućava pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju.

Osnovna škola Dominik Savio

Salezijansku je osnovnu školu 2013. osnovalo Udruženje salezijanaca suradnika – Mjesno središte Jarun. Od školske godine 2020/2021. osnivačka prava nad školom preuzela je Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca, a od 2023. škola nosi naziv Osnovna škola „Dominik Savio“.

Školski je kurikulum obogaćen aktivnostima koje su usmjerene na promicanje evanđeoskih vrijednosti. Dan u školi započinje zajedničkom jutarnjom molitvom, a odmor između nastave učenici provode u Oratoriju. Dijalog i prijateljska prisutnost nastavnika među učenicima doprinosi stvaranju obiteljske atmosfere u kojoj učenici radosno primaju znanje.

HRVATSKA SALEZIJANSKA
PROVINCIJA SV. IVANA BOSCA

Omiška 8, 10000 Zagreb

OIB: 84689255140

IBAN: HR26 2360 0001 1012 7524 0

salezijanci@donbosco.hr

Imenik

Uvjeti korištenja

HRVATSKA SALEZIJANSKA PROVINCIJA
SV. IVANA BOSCA

Omiška 8, 10000 Zagreb

OIB: 84689255140

IBAN: HR26 2360 0001 1012 7524 0

salezijanci@donbosco.hr

Imenik

Uvjeti korištenja

© 2024. Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca.

Sva prava pridržana.